Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca kích thước lớn composite hoặc đồng

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca kích thước lớn composite hoặc đồng

Kích thước: 350 cm hoặc theo yêu cầu

Chất liệu: Composite hoặc đồng

Màu sắc: Theo yêu cầu

Quý sư Thầy, sư cô, Phật tử có ý nguyện thỉnh tượng Phật theo yêu cầu riêng, xin liên hệ Mỹ Thuật Phật Giáo BUDDHIST ART qua số điện thoại 0338.526.733