Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát dáng ngồi đài sen

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát dáng ngồi đài sen composite

Kích thước: 1,8 mét

Sơn vẽ theo yêu cầu

Quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật tử có nhu cầu thỉnh tượng theo ý nguyện xin liên hệ tư vấn qua tổng đài: 0338.526.733

Xin chân thành cảm ơn. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát!